Poniżej przedstawimy dwa sposoby szyfrowania: szyfrowanie przestawienione oraz szyfrowanie...