Kluczowe wskaźniki efektywności a Content Marketing

Bardzo często jako mierniki stopnia osiągniecia celu są stosowane parametry KPI, czyli Key Performance Indications.  Te wskaźniki pomagają bardzo dokładnie określić czy i jak wyznaczony cel został osiągnięty, a to pomaga w analizowaniu efektywności działań. Czynniki KPI jasno i rzetelnie pokazują jak wygląda sytuacja  w której się znajdujemy lub znajdowaliśmy, a jak powinna wyglądać po osiągnieciu wyznaczonego celu. Jest to rzeczywista informacja zwrotna o skuteczności podjętych działań marketingowych lub też całej przeprowadzonej kampanii reklamowej, co pozwala na prześledzenie całości lub poszczególnych etapów działań.

W realizacji strategii content jest to niezmiernie ważne, ponieważ pozwala na szybkie wyłapanie tego co przynosi faktycznie oczekiwane efekty, a co jest stratą czasu i nie warto tego powtarzać w przyszłości. KPI podaje nam informacje potrzebne do wyciagnięcia odpowiednich wniosków odnośnie kampanii reklamowej lub jej etapów, tak by pozytywne wyniki optymalizować, a negatywne jak najszybciej i najskuteczniej wyeliminować. W takiej sytuacji mamy możliwość wdrożenia niemal perfekcyjnych czynności związanych z  promocją i reklamą. KPI w strategii content marketing jest wykorzystywane w wielu sytuacjach i na kilka sposobów, warto zapoznać się z najczęściej stosowanymi, których wyniki potwierdzają skuteczność działania. 

 

iPresso
 

Poniżej opiszemy kilka przykładowych KPI, które są najbardziej miarodajne i sprawdzone w wielu przypadkach podczas prowadzenia działań reklamowych wielu firm i produktów.
Jednym z podstawowych KPI jest mierzenie poziomu zaangażowania odbiorców przygotowanej treści. Jest to po prostu liczenie na przykład komentarzy do danej publikacji, polubieni danych przez użytkowników oraz udostepnień dla innych osób.  Dotyczy to także liczenia wyszukiwani treści odnośnie danego produktu lub marki, jakie pojawia się po publikacji. 

Kluczowe wskaźniki efektywności

 

Innymi KPI jest liczenie wizyt na stronie, liczby powracających osób po pierwszym wyświetleniu, liczba osób jakie wypełniły np. przygotowane ankiety,  liczba pobrań udostępnionych dokumentów, liczba osób jakie zapoznały się z treścią przesłanej wiadomości, liczba wejść na stronę do której przekierowuje dana treść oraz czas jaki poświęcają na nią użytkownicy, liczba pytań jakie pojawiają się po publikacji treści marketingowych.
Jak widać metod i sposobów KPI jest całkiem sporo i warto z nich korzystać, by skutecznie selekcjonować najbardziej efektywne treści i przekazy. 

Czytaj artykuł: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) >>

Jak jednak wyznaczyć właściwe KPI? Dobre KPI muszą być starannie wybrane i ciągle monitorowane, by wyciągać w porę właściwe wnioski. KPI powinny być przede wszystkim S.M.A.R.T., czyli muszą być rzetelne i bardzo konkretne, łatwo mierzalne, realne w realizacji przy zaangażowaniu technologii wirtualnej oraz jasno określone w czasie. Zanim wybierzemy dana metodę KPI, przemyślmy co będzie nam potrzebne,  jak wykorzystamy uzyskane informacje i do czego nam posłużą. Praktycznie każde KPI są określane liczbowo lub procentowo, podane są w konkretnym przedziale czasowym, co daje nam realne narzędzie analizy i harmonizacji działań.

KPI dobierane są zawsze ze względu na cele kampanii content marketing,  wiec zależą od ustalonych celów kampanii. Przeważnie do mierzenia wyników i analizy nie wybiera się tylko jednego KPI, lecz kilka, by mieć pełny obraz sytuacji. Dzięki temu minimalizuje się błędy i optymalizuje efekty kampanii. Wskaźniki KPI można ogólnie podzielić na grupy: sprzedażowe, konsumpcji, zaangażowania, lead generation, retencji oraz widoczności kampanii w wyszukiwarkach.  Taki podział pozwala na lepszą selekcje wskaźników które rzeczywiście przydadzą się do prowadzonej kampanii content marketing oraz jej analizy.

 

Kategorie: Blog,