Szyfrowanie danych - metody

Metody szyfrowania cz II

Szyfry strumieniowe to obecnie szyfrowanie każdego znaku tekstu jawnego osobnymi działaniami. Generuje się znak strumienia szyfrującego i przekształca się go z użyciem różnorakich funkcji ze znakiem danych. W związku z tym nie trzeba już czekać na cały blok jak przy szyfrach...

Metody szyfrowania cz I

Niektórzy traktują szyfrowanie danych jako możliwość zamykania pewnych elementów w specjalnej kasetce. Poufne dane, które są szyfrowane z użyciem algorytmu będzie można bardzo dobrze zabezpieczyć co sprawi, że osoby niepowołane nie będą mogły się z nimi zapoznawać. Użycie...

Szyfrowanie

Poniżej przedstawimy dwa sposoby szyfrowania: szyfrowanie przestawienione oraz szyfrowanie podstawieniowe. W pierwszym rodzaju szyfrowania chodzi o przestawianie znaków w konkretnym tekście. Znaki nadal w tekście występują, ale są poprzestawiane. W drugim przypadku znaki zastępuje się...