Szyfrowanie

szyfrowanie danychPoniżej przedstawimy dwa sposoby szyfrowania: szyfrowanie przestawienione oraz szyfrowanie podstawieniowe.

W pierwszym rodzaju szyfrowania chodzi o przestawianie znaków w konkretnym tekście. Znaki nadal w tekście występują, ale są poprzestawiane. W drugim przypadku znaki zastępuje się innymi, przyjmując określone kryteria. Zagadnienia, które mają związek z szyfrowaniem:

 • algorytmy szyfrująceSzyfrogram – terminem tym określa się wiadomość, która została zaszyfrowana
 • Tekst jawny – to termin używany na określenie wiadomości oryginalnej
 • Szyfrowanie przesuwne – polega na przesunięciu liter w alfabecie o określoną i jednocześnie stałą wartość
 • Szyfrowanie symetryczne – zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania stosowany jest ten sam klucz
 • Szyfrowanie asymetryczne – w tym wypadku klucz szyfrujący nie jest taki sam, jak klucz deszyfrujący
 • Kryptografia – to dziedzina, która zajmuje się zabezpieczaniem danych
 • Kryptoanaliza – to dziedzina, która koncentruje się na badaniu algorytmów szyfrujących uwzględniając bezpieczeństwo. Sprawdza on, jak bezpieczny jest dany szyfr oraz czy możliwe jest jego złamanie w przypadku, kiedy nie posiada się klucza
 • Klucz publiczny oraz klucz prywatny – w tym wypadku klucz szyfrujący nie jest identyczny z kluczem deszyfrującym. Dodatkowo w tym wypadku klucz szyfrujący ma charakter publiczny. Klucz deszyfrujący znany jest jednak tylko osobie, która jest adresatem zaszyfrowanej wiadomości. Taki klucz określany jest mianem klucza prywatnego. 
 • Steganografia – to termin stosowany dla oznaczenia ukrywania tajnych wiadomości w takich wiadomościach, które nie mają tajnego charakteru.

Przykłady algorytmów szyfrujących:

 • DES – to jeden z bardzo popularnych algorytmów symetrycznych. Stosowany jest między innymi przez rząd Stanów Zjednoczonych, który za jego pomocą szyfruje ważne wiadomości
 • RSA – to najbardziej popularny algorytm z kluczem publicznym, który oparty jest na liczbach pierwszych. Można go stosować zarówno do szyfrowania, jak i do podpisów cyfrowych
 • DSA – to algorytm szyfrujący, który znalazł zastosowanie w podpisach cyfrowych